Future Practice. Conversations from the edge of architecture.

Financiële instabiliteit, uitputting van natuurlijke bronnen, vergrijzing: de maatschappij wordt geconfronteerd met een serie fundamentele problemen. Al deze problemen hebben ruimtelijke consequenties. Hoewel ontwerpers getraind zijn om ruimtelijke problemen aan te pakken, lijken zij vooralsnog geen rol te spelen bij het oplossen van de crisis. Hoewel zij de kracht hebben partijen te verbinden en oplossingen te verbeelden, worstelen ontwerpers met een heel eigen probleem: hun gemarginaliseerde rol in het bouwproces.

Lees de complete recensie hier op gebiedsontwikkeling.nu

Auteur: Rory Hyde
Routledge, oktober 2012, Engelse editie
Paperback, 18,6 x 12,3 cm, 280 p., zwart-wit
ISBN 978-0415533546

Verkrijgbaar via NAi Booksellers

 

Afterlives of Neoliberalism

Toen de beurs op Wall Street in 2008 instortte, de crisis zich snel over de wereld verspreidde en het wanbeleid van de financiële sector aan het licht kwam, werd algemeen aangenomen dat dit een terminaal moment voor een tijdperk zou zijn: het einde van het neoliberalisme. De Franse president Sarkozy stelde luid en duidelijk: ‘Zelfregulering als strategie om alle problemen op te lossen, is voorbij. Laissez-faire is voorbij.’ Maar als het voorbij is, wat is er dan voor in de plaats gekomen? Is er sinds het begin van de crisis echt iets veranderd? Is er een einde gekomen aan het neoliberalisme?

Lees de recensie hier op gebiedsontwikkeling.nu

High-rise and the sustainable city

De wereld wordt gedomineerd door verstedelijkte regio’s; bonte agglomeraties van bedrijventerreinen en buitenwijken aaneengeregen door infrastructuur. Dromend over een duurzame toekomst zijn stadsplanners voor dit diffuse stadslandschap op zoek naar levendigheid, naar verdichting. Is hoogbouw een effectieve manier om te verdichten? Levert hoogbouw een duurzame stad op? High-rise and the sustainable city (onder redactie van Han Meyer en Daan Zandbelt) onderzoekt de rol van hoogbouw bij het creëeren van duurzame steden, de manieren om hoogbouwbeleid vorm te geven en de duurzaamheid van hoogbouw zelf.

Lees de recensie hier op gebiedsontwikkeling.nu

Het publieke domein als politiek medium?

Heeft de publieke ruimte nog iets met politiek te maken? Kunnen we nog publieke ruimtes ontwerpen die politiek ‘geladen’ zijn? Of is dit een nostalgische drang naar de barricaden geworden, een retro-gevoel naar een activistische maatschappij?

…lees het hele verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

Zie ook de website van het NAi.

In gesprek met het Expertteam Kantoortransformatie

Slimme regionale programmering van nieuwbouw, sloop van structureel onbruikbare kantoren en transformatie van leegstaande kantoren zijn de belangrijkste instrumenten om de leegstand in de kantorenmarkt aan te pakken. Omdat transformatie vaak vastloopt op regelgeving, stuurde Het Rijk het Expertteam Kantoortransformatie naar de Provada.

Lees het complete verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu